Signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling vraagt vaardigheid, kennis en moed om signalen op waarde te schatten en de vraag aan je zelf te stellen:

"Zou dit kindermishandeling zijn? Speelt hier huiselijk geweld?

In Nederland hebben:
119.000 kinderen te maken met vormen van kindermishandeling,
1.000.000 mensen hebben te maken met huiselijk geweld en
1 op de 3 gezinnen gaan uit elkaar. 

Dit zijn hoge aantallen.

Meldcode

Het ministerie van VWS heeft een meldcode opgesteld om beroepskrachten te ondersteunen. Dit houdt in dat sinds juli 2013 elke instelling waar beroepskrachten met kinderen, ouderen werken verplicht wordt om ‘de Wet Meldcode’ 'Kindermishandeling en huiselijk geweld' te hanteren en medewerkers te scholen.

Door de Wet Meldcode krijgt een ieder die geweld in de huislijke sfeer ervaart de mogelijkheid signalen te melden of er advies over te vragen bij ‘Een Veilig Thuis’. 

 

Maar hoe doe je dat, signaleren?

En welke innerlijke obstakels spelen hierin een rol?

Welke signalen zijn er?

 

Ik geef voorlichting vanuit mijn ervaringsdeskundigheid. Zo geef ik een zo compleet mogelijk beeld wat huiselijk geweld en kindermishandeling met een slachtoffer doet.  Ik deel in mijn voorlichting mijn persoonlijke ervaring, zodat er een indringend beeld ontstaat wat de gevolgen zijn voor het slachtoffer en wat hij/zij nodig heeft. Tevens bespreek ik kort de meldcode.

 

Wanneer U belangstelling hebt kunt U contact met mij opnemen. De vergoeding voor een voorlichtingsbijeenkomst wordt in overleg vast gesteld.

Website door Fluweel Communicatie